02 Juliol 2010

Nou tipus de I.V.A.

Posted in Fiscal-Comptable

L’1 de juliol, i segons la Llei de Pressuposots per l’exercici 2010, va entrar en vigor l’increment del tipus general de l’I.V.A. del 16 al 18%, i el tipus reduït del 7 al 8%.

01 Juliol 2010

Comptes anuals exercici 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 30 de juliol s’acaba el termini per la presentació del dipòsit de les comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009.

01 Juliol 2010

Impost sobre societats 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 26 de juliol s’acaba el termini per la presentació telemàtica de la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009. Recordi que si la declaració és a pagar, per tal de domiciliar el pagament, s’ha de presentar la declaració telemàticament abans del dia 21 de juliol.

01 Juliol 2010

Recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

Posted in Fiscal-Comptable

S’han flexibilitzat els requisits i s’han escurçat els terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables.

01 Juny 2010

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Posted in Laborals

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral. El Reial decret 404/2010 regula l’establiment d’un sistema de reducció en les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que especialment hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

<<  86 87 88 89 90 [9192  >>