01 Juny 2010

Declaració de Renda 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 30 de juny s’acaba el període per la presentació de la declaració de la renda de l’exercici 2009. Recordi que si la declaració és a pagar i vol domiciliar el pagament, haurà de presentar la declaració telemàticament abans del dia 23 de juny. 

26 Maig 2010

Com prevenir una possible incapacitació futura pròpia per malaltia o accident

Posted in Advocats

Existeixen tres instruments legals que ens permeten regular anticipadament com hauran de ser les coses tant des del punt de vista patrimonial com personal en previsió d’una futura incapacitat causada per una malaltia ( alzheimer, per exemple) o causada per un accident. Escriptura pública d’Autotutela. Document públic pel qual una persona en previsió de ser …

<<  87 88 89 90 91 [92