01 Juny 2010

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Posted in Laborals

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral. El Reial decret 404/2010 regula l’establiment d’un sistema de reducció en les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que especialment hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

01 Juny 2010

Obligació d’enviar per mitjans electrònics les dades del certificat d’empresa al SPEE

Posted in Laborals

L’Ordre TIN/790/2010 de 24 de març, obliga a les empreses a utilitzar els mitjans electrònics (certific@2) per enviar les dades del certificat d’empresa al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), quan els seus treballadors finalitzin, suspenguin o redueixin la seva relació laboral i comuniquin a la Direcció de l’empresa que volen sol·licitar les prestacions per l’atur.

01 Juny 2010

Novetats en la tributació de l’I.V.A en la construcció

Posted in Fiscal-Comptable

Novetats en la tributació de l’I.V.A. en relació a les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars i en les obres de construcció i rehabilitació de vivendes 

01 Juny 2010

Declaració de Renda 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 30 de juny s’acaba el període per la presentació de la declaració de la renda de l’exercici 2009. Recordi que si la declaració és a pagar i vol domiciliar el pagament, haurà de presentar la declaració telemàticament abans del dia 23 de juny. 

26 Maig 2010

Com prevenir una possible incapacitació futura pròpia per malaltia o accident

Posted in Advocats

Existeixen tres instruments legals que ens permeten regular anticipadament com hauran de ser les coses tant des del punt de vista patrimonial com personal en previsió d’una futura incapacitat causada per una malaltia ( alzheimer, per exemple) o causada per un accident. Escriptura pública d’Autotutela. Document públic pel qual una persona en previsió de ser …

<<  88 89 90 91 92 [93