Fiscal-Comptable

Fiscal-Comptable

08 Maig 2018

Les grans tecnològiques garants de les pensions.

Posted in Fiscal-Comptable

L'esgotament del fons de reserva de la seguretat social juntament amb una piràmide de població cada vegada més envellida fan que l'executiu busqui noves fons de finançament per poder mantenir els nivells de despesa de les pensions. Per a això, la Unió Europea juntament amb els governs locals porten anys posant el focus en augmentar la pressió fiscal a les grans tecnològiques amb la posada en marxa de diferents mesures.

Impost digital

Cristóbal Montoro, va assegurar recentment que la pujada de les pensions es finançarà amb la posada en marxa d'un impost digital a les grans tecnològiques, els que obtenen una xifra de negoci més que rellevant a Espanya i "no paguen prou".

El ministre ha puntualitzat que no és un impost sobre consumidors ni usuaris d'aquests serveis, sinó un impost a grans empreses com Facebook o Google. La pregunta que llavors ens fem és si aquest impost acabarà repercutint a l'usuari final, com en molts altres casos, però, la naturalesa dels serveis de les tecnològiques es basa en donar un servei gratuït als usuaris amb la qual cosa rarament es veuran perjudicats directament per aquest impost, però, el que és més probable és que aquest impost s'acabi repercutint als grans i petits anunciants d'aquestes plataformes.

09 abril 2018

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL MES D'ABRIL 2018

Posted in Fiscal-Comptable

DECLARACIONS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins el 13 d’abril s’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

 

 

03 abril 2018

Comença la campanya de la declaració de la renda. Atenció abans d'aprovar-la!

Posted in Fiscal-Comptable

L’agència tributària cada vegada ens dona més facilitats per aprovar l’esborrany de la declaració de la renda. Però som conscients realment de les conseqüències que això comporta? Revisem correctament l’esborrany? És segur acudir a la administració pública perquè ens ajudin amb la declaració? Tots aquests interrogants els respon en Carlos Oltra responsable del departament fiscal de LUIS Gestoria.

 

23 Març 2018

El que ningú t'explica dels plans de pensions

Posted in Fiscal-Comptable

A hores d'ara, tots en major o menor mesura hem sentit o llegit que la guardiola de les pensions està passant pels seus pitjors moments. Comentaris com que el futur de les pensions públiques no està garantitzat estan a l'ordre del dia.

Arribats a aquest punt, ningú posa en dubte que l'estalvi personal es fa essencial per gaudir del nivell de vida desitjat en el moment de la jubilació, i és aquí quan des de pràcticament tots els sectors (tant públics com privats) aconsellen el contractar un pla de pensions, fomentant la contractació d'aquest tipus de productes com l'única i gran alternativa per complementar la nostra pensió.

S'assumeix en molts casos que aquest producte és l'única eina vàlida per aconseguir un estalvi a llarg termini, deixant de banda aspectes tan importants com saber si el perfil de l'inversor és l'adequat, si la seva situació fiscal fa necessària la contractació d'aquest producte, si necessitarà en un futur a curt o mitjà termini poder disposar de liquiditat, o si està disposat a assumir certs riscos en la seva inversió.

Hem de tenir molt clar que el principal objectiu és "ESTALVIAR" i que els plans de pensions no són l'única via per fer-ho i possiblement ni tan sols la millor opció.

Per aquest motiu és molt important conèixer quins són els tres aspectes clau que s'han de tenir en compte abans d'invertir en un pla de pensions:

 

07 Març 2018

DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER. MODEL 720.

Posted in Fiscal-Comptable

ABANS DEL 31 DE MARÇ.

La Llei 7/2012 estableix l'obligació de presentar una declaració informativa anual – model 720- comprensiva dels següents béns i drets situats a l'estranger:

• Comptes en entitats financeres situades a l'estranger. No existirà obligació d'informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l'apartat 2.d) no superin, conjuntament, els 50.000 euros, ni tampoc quan els saldos mitjos superin aquesta quantitat.

• Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger. No existirà obligació d'informar quan els valors, el valor liquidatiu, el valor de rescat i el valor de capitalització no superin, conjuntament, l'import de 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d'informar-se sobre tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes.

• Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. No existirà obligació d'informar sobre cap immoble o dret sobre bé immoble quan els valors no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d'informar-se sobre tots els immobles i drets sobre béns immobles.

[12 3 4 5  >>