Articles etiquetats amb: acomiadament

08 Gener 2014

El FOGASA deixa de pagar els 8 dies d'indemnització

Posted in Laborals

Es suprimeix l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors

En els contractes de caràcter indefinit celebrats per empreses de menys de vint treballadors , quan el contracte s'extingia per les causes previstes en els articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors , és a dir acomiadaments col·lectius fundats en causes econòmiques , tècniques o organitzatives o de producció o acomiadaments objectius el Fons de Garantia Salarial abonava al treballador una part de la indemnització en quantitat equivalent a vuit dies de salari per any de servei , prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a l'any .

21 Març 2012

La reforma laboral 2012. Primeres valoracions sobre els aspectes més destacats.

Posted in Laborals, Advocats

El passat 12 de febrer va entrar en vigor el Reial Decret Llei 3/2012 per a la Reforma del Mercat Laboral. Passat més d’un mes, i encara pendents de la convalidació parlamentària, podem fer les primeres valoracions sobre els aspectes més destacats.   1. La nova regulació de l’acomiadament objectiu per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o …

29 Febrer 2012

Reforma Laboral 2012. Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el Sector Públic.

Posted in Laborals, Advocats

El Reial Decret Llei 3/2012 per la qual s’aprova la reforma del mercat laboral obre la possibilitat que els organismes i entitats que formen part del sector públic invoquin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció per extingir els contractes de treball del personal laboral. S’afegeix una Disposició Addicional 20ª en l’Estatut dels Treballadors amb …

24 Febrer 2012

Reforma Laboral 2012. Acomiadament improcedent; 33 dies per any?

Posted in Laborals, Advocats

Per una informació més global de la Reforma Laboral 2012. Entreu al Post: La reforma laboral 2012. Aspectes més destacats. Reforma Laboral 2012. Acomiadament improcedent; 33 dies per any? Després de la Reforma Laboral els apartats 1 i 2 de l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors (ET), el qual regula la indemnització en el cas …

23 Febrer 2012

Reforma Laboral 2012. L’acomiadament objectiu i l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques.

Posted in Laborals, Advocats

Per una informació més global de la Reforma Laboral 2012. Entreu al Post: La reforma laboral 2012. Aspectes més destacats. L’acomiadament objectiu i l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques. L’acomiadament per causes econòmiques pot ser col·lectiu o individual (acomiadament objectiu). L’acomiadament col·lectiu ve regulat en l’article 51 del Estatut dels Treballadors (ET) i diu que s’entén …

[12  >>