Articles etiquetats amb: assegurança empreses

08 Octubre 2013

Assegurança per una Startup.

Posted in Assegurances

Assegurança que s’adapta a les necessitats d’una Startup.

Aquesta assegurança s’adeqüa a les característiques i les necessitats de les Starups. 

L’assegurança per Startup està composta pel següent paquet de cobertures: 

  • Responsabilitat Civil per la Llei de Protecció de Dades.
  • Sancions de la Llei de Protecció de Dades.
  • Responsabilitat Civil per atacs de virus informàtics.
  • Responsabilitat Civil Startup
  • Accidents.

 

10 Desembre 2012

Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius.

Posted in Assegurances

La Responsabilitat Civil que pot ser exigida als Administradors i Directius, per accions, errors o omissions derivades de la gerència de l’empresa no afecten exclusivament a les grans companyies, també la petita i mitjana empresa s’enfronten a nous riscos que poden posar en perill el patrimoni personal dels seus Administradors i Directius, així com la …

29 Març 2012

La garantia de Responsabilitat Civil de Productes i Post-Treballs en l’assegurança RC per a empreses de Informàtica i Telecomunicacions.

Posted in Assegurances

La Responsabilitat Civil de Productes i Post-Treballs. Cobreix la Responsabilitat que es pugui derivar a l’assegurat per danys materials, corporals i consecutius a causa de: Causats involuntàriament a tercers pels productes o treballs lliurats en el desenvolupament de l’activitat assegurada. Sobrevinguts després del lliurament. Que tinguin com a fet generador un vici propi del producte …

28 Novembre 2011

Quan tinguem un sinistre per danys elèctrics hem de fer una primera reclamació a la companyia d’electricitat.

Posted in Assegurances

Quan tinguem un sinistre per danys elèctrics hem de fer una primera reclamació a la companyia d’electricitat. Immediatament després comunicar-ho al mediador d’assegurances. Per cobrar una indemnització de la companyia d’assegurances per danys elèctrics hem d’obtenir un número de reclamació de la companyia d’electricitat. La Companyia d’Assegurances per pagar la indemnització per danys elèctrics de …

04 Novembre 2011

Assegurança de flotes de vehicles per empreses del sector d’alimentació i begudes.

Posted in Assegurances

L’assegurança de flotes per empreses del sector d’alimentació i begudes ofereix cobertura als vehicles de l’empresa i va dirigit a un conjunt de vehicles que superin el nombre de 10 unitats i el propietari de les quals o prenedor siguin la mateixa persona física, empresa o grup empresarial. És una assegurança per les següents categories …

[12  >>