Articles etiquetats amb: assegurança responsabilitat civil

08 Octubre 2013

Assegurança per una Startup.

Posted in Assegurances

Assegurança que s’adapta a les necessitats d’una Startup.

Aquesta assegurança s’adeqüa a les característiques i les necessitats de les Starups. 

L’assegurança per Startup està composta pel següent paquet de cobertures: 

  • Responsabilitat Civil per la Llei de Protecció de Dades.
  • Sancions de la Llei de Protecció de Dades.
  • Responsabilitat Civil per atacs de virus informàtics.
  • Responsabilitat Civil Startup
  • Accidents.

 

10 Desembre 2012

Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius.

Posted in Assegurances

La Responsabilitat Civil que pot ser exigida als Administradors i Directius, per accions, errors o omissions derivades de la gerència de l’empresa no afecten exclusivament a les grans companyies, també la petita i mitjana empresa s’enfronten a nous riscos que poden posar en perill el patrimoni personal dels seus Administradors i Directius, així com la …

29 Març 2012

La garantia de Responsabilitat Civil de Productes i Post-Treballs en l’assegurança RC per a empreses de Informàtica i Telecomunicacions.

Posted in Assegurances

La Responsabilitat Civil de Productes i Post-Treballs. Cobreix la Responsabilitat que es pugui derivar a l’assegurat per danys materials, corporals i consecutius a causa de: Causats involuntàriament a tercers pels productes o treballs lliurats en el desenvolupament de l’activitat assegurada. Sobrevinguts després del lliurament. Que tinguin com a fet generador un vici propi del producte …

15 Març 2012

Què cobreix la garantia de Responsabilitat Civil Professional en l’assegurança de RC per a empreses d’Informàtica i Telecomunicacions?

Posted in Assegurances

La garantia de Responsabilitat Civil Professional de l’assegurança de RC per a empreses d’Informàtica i Telecomunicacions cobreix la Responsabilitat que es pugui derivar per l’Assegurat per: ➢ Danys corporals, materials i perjudicis consecutius causats involuntàriament a tercers per errors, omissions o negligències professionals comeses en el desenvolupament de l’activitat assegurada. ➢ Perjudicis patrimonials primaris causats …

09 Març 2012

Assegurança de Responsabilitat Civil per a empreses d’Informàtica i Telecomunicacions.

Posted in Assegurances

L’assegurança de responsabilitat civil cobreix les reclamacions de tercers per danys i perjudicis causats per l’Assegurat, ja sigui durant l’elaboració dels seus productes, o després del lliurament dels mateixos, o per errors, omissions o negligències professionals comeses en el desenvolupament de la seva activitat. Modalitats: El producte s’adapta al volum de l’empresa: – Bàsic.  Micro …

[12  >>