Articles etiquetats amb: impost patrimoni

18 abril 2013

Els immobles situats a l'estranger també s'han de declarar a la Renda 2012

Posted in Fiscal-Comptable

El règim d'imputació de rendes immobiliàries també afecta els béns situats a l'estranger.

obra-nova-pet-150x150Els béns situats a l'estranger que han hagut de ser declarats en el Model 720 (Declaració de béns i drets situats a l'estranger), també s'han d'incloure en la declaració de renda de l'exercici 2012 i, si escau, també la Declaració de Patrimoni, en les mateixes condicions que els béns situats en territori espanyol. També, s’hauria de realitzar una declaració complementària dels exercicis anteriors i que no estiguessin prescrits, en els quals ja fos titular del bé.

08 abril 2013

Declaracio de Renda i Patrimoni 2012

Posted in Fiscal-Comptable

El 24 d’abril s’inicia el període de presentació de Renda 2012.

Declaracio Renda 2012El dia 24 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda de l’exercici 2012. El termini de presentació finalitza l’1 de juliol. En el cas de domiciliar el pagament al banc el termini de presentació acabarà el 26 de juny. Des del 2 d’abril es pot demanar l’esborrany de la declaració. Els càlculs fets per Hisenda responen a l’ informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incomplertes.

11 Març 2013

Nova obligació tributària. Declaració de bens situats al estranger.

Posted in Fiscal-Comptable

Tenir un apartament a Andorra i no fer la declaració pot comportar sancions superiors al valor del immoble.

Tenir un apartament a Andorra i no fer la declaració pot comportar sancions superiors al valor del immoble. El proper dia 30 d’abril finalitza el termini per la presentació del model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger”. Per entendre les conseqüències de l’abast del incompliment d’aquesta obligació us donem uns exemples pràctics del que pot supo

20 Febrer 2013

Declaració de béns i drets situats a l'estranger.

Posted in Fiscal-Comptable

Model 720. Última oportunitat per declarar els béns situats a l'estranger.

Com a mecanisme de lluita contra el frau i com a incentiu perquè els contribuents acudissin al recent procés d'amnistia fiscal la Llei 7/2012 estableix l'obligació amb periodicitat anual, de presentar una declaració informativa comprensiva dels béns i drets situats a l'estranger. S'estableix l'obligació de subministrar a l'AEAT la informació sobre els següents béns:

10 Maig 2012

Renda 2011: Deducció per obres de millora en habitatges.

Posted in Fiscal-Comptable

Al fer la Declaració de Renda 2011 ha de tenir en compte que existeixen dos règims de deducció per obres de millora diferents en funció de quan han estat realitzades les obres. 1) Obres realitzades i quantitats satisfetes entre el 14 d’abril de 2010 i el 6 de maig de 2011: – La deducció es …

[12 3  >>