Articles etiquetats amb: seguretat social

02 Maig 2018

COBERTURA D’ACCIDENTS DE TREBALL DE L’AUTÒNOM

Molts autònoms encara no tenen la cobertura d’accidents de treball  i això pot suposar que en cas d’accident laboral l’autònom no cobri la prestació per aquesta contingència i amb el risc de que estigui obligat a pagar les despeses sanitàries per la cura o l’ingrés hospitalari.

Des del 2018 es reconeix com a accidents de treball, els accidents 'in itinere' per l’autònom, és a dir, els que es produeixen durant l'anada o tornada a la feina. No són accidents “in itinere” els desplaçaments durant la jornada. Tampoc hi ha accident “in itinere” quan coincideixen el domicili particular i el domicili fiscal de l‘autònom.

24 abril 2018

AUTÒNOMS. OBLIGACIÓ DE TRÀMITS TELEMÀTICS A PARTIR DEL 2018

Posted in Laborals

Des del dia 1 d’octubre d’aquest any el treballador autònom estarà obligat a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de les notificacions electròniques.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals l’autònom podrà realitzar les seves gestions:

13 Febrer 2018

Bases de cotització 2018. SMI.

Posted in Laborals

1. Bases de cotització de la Seguretat Social.

Règim General de la Seguretat Social.

Base màxima i mínima de cotització:

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d'1 de gener de 2018, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

Durant l'any 2018, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

07 Desembre 2016

Bases màximes de cotització a la Seguretat Social per al 2017

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Segons l'establert en el Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d'ells s'incrementaran, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l'any 2016.

 

19 Setembre 2016

Nou sistema de liquidació de quotes de la Seguretat Social

Posted in Laborals

La Tresoreria de la Seguretat Social ha començat a enviar als nostres clients notificacions telemàtiques referents a la incorporació al nou sistema de liquidació de les quotes de la Seguretat Social; el Sistema de Liquidació Directa .

La incorporació al nou sistema de liquidació suposarà per nosaltres, la Gestoria, una adaptació al nou sistema a l’hora de liquidar les quotes de la Seguretat Social, però NO suposa cap obligació diferent pels nostres clients ni cap canvi en el tractament de les dades entre nosaltres (la Gestoria) i el nostre client.

[12 3 4 5  >>